டெலவர் பெருநிலத் தமிழ்ச் சங்கத்தின்
2021-ஆம் ஆண்டின் முதல் நிகழ்ச்சியாக
“பொங்கல் விழா”
சனவரி 30, சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு (EST)
இணையம் மூலம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது

நிகழ்ச்சியின் நேரடி பதிவு இங்கே

 

விழாவின் சிறப்பு அம்சங்கள்
மக்களிசையும் பொங்கலும்
மதுரை கூடல் கலைக்குழுவினரின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி
மதுரையிலிருந்து நேரலையில்…

தமிழுக்கு அமுதென்று பேர்
பர்வின் சுல்தானா அவர்களின் சிறப்பு சொற்பொழிவு

கலைநிகழ்ச்சிகள்
TAGDV தமிழ்ப்பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் சங்க உறுப்பினர்களின் கண்கவர் கலைநிகழ்ச்சிகள்