சித்திரை புத்தாண்டு விழா போட்டிங்கள் – 2021

டெலவர் பெருநிலத் தமிழ்ச் சங்கம்(TAGDV) பெருமையுடன் வழங்கும் இணைய வழி சித்திரை புத்தாண்டு விழா போட்டிகள்.

இது உங்கள் குழந்தைகளின் தனித் திறமைகளை வெளிக்கொணரும் ஒரு முயற்சி.

TAGDV நடத்தும் சித்திரை புத்தாண்டு விழா அன்று வெற்றி பெற்றவர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்படும்

திருக்குறள் போட்டி பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் thirukkural@tagdv.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியை தொடர்பு கொள்ளவும். மற்ற போட்டி பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் events@tagdv.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியை தொடர்பு கொள்ளவும்.

இன்றே பதிவு செய்யுங்கள் !
உங்களது தனி திறமைகளை வெளிப்படுத்துங்கள் !

திருக்குறள் போட்டி

பதிவு படிவம் : https://tagdv.org/signup

பதிவு செய்ய இறுதி நாள்: மார்ச் 28, 2021

மாறுவேடப் போட்டி

மற்றும்

இசைக் கருவி வாசித்தல் போட்டி

பதிவு படிவம் : https://tagdv.org/signup

வீடியோ சமர்ப்பிக்கும் படிவம்: https://tagdv.org/submit-video

போட்டிக்கான காணொளியை பதிவேற்றம் செய்ய இறுதி நாள்: மார்ச் 28, 2021

பட்டிமன்றம்

பதிவு படிவம் : https://tagdv.org/pattimandram-signup

பதிவு செய்ய இறுதி நாள்: மார்ச் 8, 2021

போட்டிக்கான விதிகள்

 1. பங்கேற்பாளர் பின்வரும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட போட்டிகளில் பதிவு செய்யலாம்
  • திருக்குறள் போட்டிகள்
  • மாறுவேடப் போட்டி
  • பட்டிமன்றம்
  • இசைக் கருவி வாசித்தல் போட்டி
 2. பங்கேற்பாளர் இந்த போட்டியிற்காக பிரத்யேக வீடியோவை பதிவு செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பிற நிகழ்விற்காக முன்னர் பதிவு செய்த வீடியோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.
 3. திருக்குறள் போட்டியில் கலந்துகொள்ள பதிவு செய்ய இறுதி நாள்: மார்ச் 28, 2021
 4. பட்டிமன்றத்தில் கலந்துகொள்ள பதிவு செய்ய இறுதி நாள்: மார்ச் 8, 2021
 5. மாறுவேட போட்டி மற்றும் இசை கருவி வாசித்தல் போட்டிக்கான காணொளியை பதிவேற்றம் செய்ய இறுதி நாள்: மார்ச் 28, 2021
  • நல்ல ஒளி மற்றும் ஒலியுடன் வீடியோவைப் பதிவு செய்யவும்
  • வீடியோ சமர்ப்பிப்பு நிலப்பரப்பு (landscape) நோக்குநிலையில் இருக்கவேண்டும்
 6. பதிவு செய்வதற்கு முன் தனிப்பட்ட போட்டிக்கான வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்
 7. நடுவரின் முடிவு இறுதியானது

Virtual Thirukkural competition will be conducted on April 10, 2021 (Saturday)

Thirukkural Recital – திருக்குறள் ஒப்புவித்தல்

Explanations in Tamil will have more weightage. Please stick with assigned adhigarams for each category, to maintain uniformity in grading. Kurals from unassigned adhigarams won’t be graded.

Group 1:

Pre-K (must be studying in Pre-K at school)

KG (must be
studying in Kinder Garten at school)

Any 3 Kurals, from these 2 Adhigarams – வாய்மை & ஈகை

No need to give explanations – only Kural recitals

Group 2 :
1st and 2nd Grade

Any 3 Kurals, with explanation and adhigaram names from these 2 Adhigarams – ஈகை & செய்நன்றி அறிதல்

Group 3 :
3rd and 4th Grade

Any 5 Kurals with explanation and adhigaram names – from these 2 Adhigarams – செய்நன்றி அறிதல் & கள்ளாமை

Group 4 :
5th and 6th Grade

Any 7 Kurals with explanation and adhigaram names – from these 2 Adhigarams – கள்ளாமை, புறங்கூறாமை

Group 5 :
7th Grade, 8th Grade

Any 8 Kurals with explanation and adhigaram names, from these 2 Adhigarams – அறன் வலியுறுத்தல், கூடா ஒழுக்கம்

Group 6:
9th Grade and above

Any 8 Kurals with explanation and adhigaram names, from these3Adhigarams–தவம், கள்ளுண்ணாமை, அறன் வலியுறுத்தல்

**In addition narrate two kurals and explain how you
applied or how you can apply to your day to day life**

Open Competition – திருக்குறள் ஒப்புவித்தல்

 • Open to all kids (Age 18 and below)
 • All the participants regardless of the age will be graded in the same way as this is an open competition – competition and prizes are common to all ages.
 • No special grading or consideration will be given to the age of the participant.
 • Only Kural recital without any prompts, no explanation, no prompting by parents or audience –Minimum 25 Kurals Maximum 75 Kurals, kids have to say adhigaram names.
 • All Kurals should be from Porutpaal பொருட்பால் only (70 adhigarams).

To make the kids truly analyze what they learnt with Kurals and make the kids more involved in learning the kurals, judges may ask questions like the following to kids.

 • What does Porutpaal signifies?
 • What does the Adigaram(s) signifies? Judges may pick up one or more adhigarams recited and ask this.
 • Judges will pick few Kurals from what the kids recited and ask for meaning (Kids can answer in English or Tamil; answering in Tamil will carry more weightage).

Competition Guidelines and Rules for Contestants and Parents

 1. This is an event organized to encourage kids to learn Thirukkural poems, their meanings. This is neither an academic contest nor a commercial contest.
 2. Parents must be members of TAGDV. If not, they must join (as an annual member or life member) prior to the event or at the time of check in.
 3. All participants must join the online well ahead of time to complete the check in process.
 4. All participants and parents are expected to conduct themselves in a courteous, respectable & professional manner during the competition.
 5. Parents are allowed to be in the online as spectators when the Thirukkural recital takes place.
 6. Parents are not allowed to interact with their kid(s) during the competition.
 7. Parents are not allowed to prompt or assist during the session(s). Failing to do so could result in negative scores and/or disqualification.
 8. Kids must be able to recite the Kurals without assistance.
 9. No one (other than designated officials) is allowed to contact judges in regard to scoring or judging or about the event – before or during or after the event. Failing to adhere to this rule will prohibit your children’s in participation in TAGDV competitions.
 10. Thirukkural – General Judging criteria guidelines (depending on the group):
  a. Adhigaram Name(s) (wherever applicable)
  b. Meaning in English / Tamil (wherever applicable)
  c. Clear Tamil Pronunciation
  d. Free flow of Recital
  e. Comprehension
  f. Confident presentation Style
 11. Open Competition Thirukkural – General Judging criteria guidelines:
  a. Number of Kurals
  b. Adhigaram Name(s)
  c. Clear Tamil Pronunciation
  d. Free flow of Recital
  e. Confident presentation Style
  f. What does porutpaal signifies?
  g. What does the Adigaram(s) signifies?
  h. Meaning of few kurals picked by Judges.
 12. Judges decisions are final.
 13. TAGDV reserves the right to add or amend the competition guidelines and rules without notice.
 14. All decisions made by TAGDV (in matters listed above and in matters not listed above) shall be final.

பெயர்ப்பதிவு செய்யும் விதிகள்

 •  TAGDV உறுப்பினர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.(உறுப்பினர்களாக சேர https://tagdv.org/member-registration/ )
 • போட்டியில் பங்கேற்பவர்கள் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஒரு வேடம் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
 • தங்கள் வயதுக்கேற்ப குழுவில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

வயது வரம்பு

 • மழலை:   வயது 5 – 6
 • சிறுவர்:   வயது 7 – 9
 • இளைஞர்: வயது 10 – 13

விதிகள்

 1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேடம் ஒன்றை அணிந்து அந்த வேடத்திற்கேற்றது போல் பேச வேன்டும்
 2. நேரம்:
  • மழலை: 1 – 2 நிமிடங்கள்
  • சிறுவர்: 2 – 3 நிமிடங்கள்
  • இளைஞர்: 3 – 4 நிமிடங்கள்
 3. தமிழில் மட்டுமே பேச வேண்டும்
 4. பேச்சில் அரசியலோ, மதமோ அல்லது தனிப்பட்ட ஒருவர் புண்படும் கருத்துகளோ இருக்கக்கூடாது.

தேர்ந்தெடுக்கும் முறை

 1. பொருத்தமான உடை
 2. நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்துதல்.
 3. ஏற்ற வேடத்திற்கான பேச்சு.
 4. உடல் மொழி (body language)
 5. வார்த்தை உச்சரிப்பு.

வேடங்கள்

 1. திருவள்ளுவர்
 2. ஔவையார்
 3. பாரதியார்
 4. வேலு நாச்சியார்
 5. மகாத்மா காந்தி
 6. ஐந்திணை நிலங்களை குறிக்கும் ஏதுனும் ஒன்று
  • விலங்கு,
   • குரங்கு, கரடி,புலி, பன்றி (குறிஞ்சி)
   • பசு, காளை, ஆடு, மான், முயல் (முல்லை)
   • எருமை, நீர்நாய் (மருதம்)
   • வலியிலந்த புலி, செந்நாய் (பாலை)
   • சுறா, முதலை (நெய்தல்)
  • மக்கள்
   • குறவர் (குறிஞ்சி)
   • ஆயர், இடையர் (முல்லை)
   • உழவர் (மருதம்)
   • மறவர் (பாலை)
   • மீனவர் (நெய்தல்)
  • பறவை
   • கிளி, மயில் (குறிஞ்சி)
   • காட்டு கோழி, கருடன் (முல்லை)
   • கொக்கு, நாரை, வாத்து (மருதம்)
   • பருந்து, கழுகு, புறா(பாலை)
   • கடற்காகம், நீர்பறவை (நெய்தல்)
 1. Contestants must be registered TAGDV member kids age between 6 to 18 yrs.
 2. The competition is open to ANY instrumentalists.
 3. The competition is conducted at geographical level only and winners will be selected at each geographic level. Non School kids will be aligned to the nearest Geographic category based on their home address zip code.
  1. DTP
  2. ETP
  3. PMTS
 1. Competition Group Category
  1. 6 – 9 years
  2. 10-13 years
  3. 14-18 years
 1. The max time limit for each performance is 3 minutes
 2. The decision of the judges are final.

விதிகள்

 1. வயது வரம்பு – 10 வயது முதல் 15 வயது வரை
 2. ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கான நேர வரம்பு 4 நிமிடங்கள்
 3. குழந்தைகள் தமிழில் சரளமாக பேச வேண்டும், மேலும் 10% க்கும் மேற்பட்ட ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்தக்கூடாது
 4. தலைப்பு – புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் தமிழில் திண்டாடுவது குழந்தைகளா அல்லது பெற்றோர்களா

Welcome to the home page of Tamil Association of Greater Delaware Valley (TAGDV), one of the oldest Tamil organizations in USA. TAGDV was founded in 1970 by Indian expatriates from Tamil Nadu, India and serves the geographical tri-state area around Philadelphia includes the South East PA, Southern New Jersey, and Delaware.

The Tamil Association of Greater Delaware Valley (TAGDV) is organized exclusively for charitable, religious, educational, and/or scientific purposes under section 501 (c)(3) of the Internal Revenue Code.

பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் டெலவர் பெருநிலத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பில் நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Thanks to all the volunteers who made this event a great success 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Click here to view Pongal 2020 photo album


What we do?

Objectives
It is a family-centric organization with the goal of preserving Tamil Culture and Language.

Academic Activities
Currently, we run 3 Tamil Schools (Exton, PA, Plymouth meeting, PA and Wilmington, DE) and are affiliated with the Tamil Virtual Academy based in Chennai. We intend to obtain Accreditation of Tamil as an official second language in American School System and biliteracy program in PA.
We also hold several competitions annually for children and adults such as Spelling Bee, Thirukural recital, Poetry etc…

Cultural Activities
We celebrate Pongal (January), Tamil New Year (April) and Deepavali (October/November) with big events. We also have annual picnics and sports day.

TAGDV-Magazine
“Sangamam” magazine, is published twice a year to encourage interest towards Tamil literature and showcase members’ talents.

Community Activities
We have initiated “TAGDV Cares”. Based on the Tamil tradition that is several millennia old – “யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர்” – TAGDV Cares aims to help equip every TAGDV member, to make the right decisions for themselves, their beloved families and the communities that sustain them.

Sponsors


Membership Registration

TAGDV Membership + Fees
Spouse Name, Phone & Email ID:


Recent Posts

Cancellation of TAGDV Events due to COVID-19 pandemic Health and well-being of our members and community is our top priority. Due to concerns over the COVID-19 (Novel Coronavirus) outbreak, Tamil Association of Greater Delaware Valley (TAGDV) has decided to cancel the upcoming events planned in March-April 2020. As you are likely aware, ...
Read More
/ General
நீயா நானா கோபிநாத்-உடன் நமது TAGDV சங்க உறுப்பினர்கள் பங்கு பெரும் விவாத மேடை.தலைப்பு - "அமெரிக்கா வந்து அதிகம் மாறியது ஆண்களா பெண்களா"பாகம் 1பாகம் 2பாகம் 3பாகம் 4 ...
Read More
/ event
Our Deepest Condolences TAGDV deeply mourn the passing away of Thiru C. Kothandaraman in his hometown in Tamilnadu, around 10am local time on Sunday (January 26, 2020). Mr. Kothandaraman was one of the founding members of TAGDV. He nurtured the Sangam during its infant stage between 1967 to 1970 until ...
Read More
/ General


TAGDV Emergency Support

We have launched TAGDV Emergency Support” to provide support and guidance to our members and the Tamil community in the tri-state area, in case of emergency.

We provide advice and guidance on handling an emergency situation (free of cost). We also connect you to a TAGDV volunteer who is specialized to help address your situation.

Visit TAGDV Emergency Support for more details and to reach out to us in case of emergency.