Thirukkural-and-Spelling-Bee-Competition-2017

TAGDV Thirukkural and Tamil Spelling Bee Competition Syllabus 2017

Please click here for Competition Guidelines and Rules for Contestants and Parents

Thirukkural Recital – திருக்குறள் ஒப்புவித்தல்

Explanations in Tamil will have more weightage. Please stick with assigned adhigarams for each category, to maintain uniformity in grading. Kurals from unassigned adhigarams won’t be graded.

Group 1a : Pre-K (must be Younger than Age 5 Years) Any 2 Kurals for Pre-K from these 2 Adhigarams – வான்சிறப்பு & அன்புடைமை
No need to give explanations – only Kural recitals
*Age at the time of competition – April 1st 2017
Group 1b : KG (OR Age 5 years and above) Any 3 Kurals for KG from these 2 Adhigarams – வான்சிறப்பு & அன்புடைமை
No need to give explanations – only Kural recitals
*Age at the time of competition – April 1st 2017
Group 2 (1st and 2nd Grade) Any 4 Kurals, with explanation and adhigaram names – from these 2 Adhigarams – அன்புடைமை & வாய்மை
Group 3 (3rd and 4th Grade) Any 5 Kurals with explanation and adhigaram names – from these 2 Adhigarams – வாய்மை & ஈகை
Group 4 (5th and 6th Grade) Any 7 Kurals with explanation and adhigaram names – from these 2 Adhigarams – ஈகை & செய்நன்றிஅறிதல்
Group 5 (7th and 8th Grade) Any 8 Kurals with explanation and adhigaram names, from these 2 Adhigarams –கள்ளாமை, புறங்கூறாமை
Group 6 (9th Grade and above) Any 10 Kurals with explanation and adhigaram names
from these 3 Adhigarams – கள்ளாமை, கொல்லாமை & புலால் மறுத்தல்
**In addition narrate two kurals and explain how you applied or how you can apply to your day to day life**

Open Competition for Thirukkural Recital – திருக்குறள் ஒப்புவித்தல்

Open to all kids (Age 18 and below)
all the participants regardless of the age will be graded in the same way as this is an open competition – competition and prizes are common to all ages. No special grading or consideration will be given to the age of the participant.
Only Kural recital without any prompts, no explanation, no prompting by parents or audience – Minimum 30 Kurals Maximum 100 Kurals, kids have to say adhigaram names. All Kurals should be from Arathuppal அறத்துப்பால் only (38 adhigarams).
To make the kids truly analyze what they learnt with Kurals and make the kids more involved in learning the kurals, judges will ask the following to kids.

 1. What does Arathuppal signifies?
 2. What does the Adigaram(s) signifies? Judges may pick up one or more adhigarams recited and ask this
 3. Judges will pick few Kurals from what the kids recited and ask for meaning (Kids can answer in English or Tamil; answering in Tamil will carry more weightage).

 

தமிழ்த்தேனீ – Tamil Spelling Bee

Group 1a (Pre-K must be Younger than Age 5 Years)

Identify letters
அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ச்,த்,ட்,ப்,ம்

Identify Pictures
தலை, கை, கால், வாய், கண், காது, மூக்கு, பல், நாக்கு, உதடு, முடி, கழுத்து, விரல், மயில், கழுகு, தாமரை, புலி, சிங்கம், காகம், குதிரை, யானை, மீன், நண்டு, தவளை, பூனை, நாய், பட்டம், கிளி, பானை

Please click here for Picture reference…

Identify Numbers:
ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு,எட்டு,ஒன்பது,பத்து

Identify Colors
சிவப்பு-Showing tomato ,மஞ்சள் – Showing lemon, கறுப்பு- Showing crow, பச்சை – Showing green leaf, நீலம் – Showing sky or water, வெள்ளை – Showing dove

Tie breaker for Group 1a – Dictation of அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ

Group 1b (KG, Age 5 years and above)

Identify letters
அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ச்,த்,ட்,ப்,ம்

Identify pictures
In addition to above pictures for Group 1a,

இஞ்சி, இளநீர், காளான், காய்கறி, சீத்தாப்பழம், கொய்யா, நுங்கு, சோளம், பச்சைமிளகாய், உருளைக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய், வெங்காயம், தக்காளி, முருங்கைக்காய்,மிளகாய், பாகற்காய்,வாழைப்பழம், மாம்பழம், திராட்சைப்பழம்,அன்னாசிப்பழம்,பலாப்பழம், காகம், கோழி, ஆடு, முயல், நரி, வாத்து, பட்டம், தங்கம்,கல், மண், கிளி, பூனை , நாய் , பானை
Please click here for Picture reference…

Identify numbers
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100

Tie breaker for Group 1b
Dictation letters அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ச்,த்,ட்,ப்,ம்

Recite any one Tamil rhyme (4-6 lined) of your choice (please bring 2 copies of the rhyme your kid intends to recite)


Group 2 (1st and 2nd Grade)

Dictation letters
அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்,ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்,ற்,ன்

Dictation words
தலை, கை, கால், வாய், கண், காது, மூக்கு, பல், நாக்கு, உதடு, முடி, கழுத்து, விரல், மயில், கழுகு, புலி, சிங்கம், நண்டு, மீன், யானை, சிவப்பு, மஞ்சள், கறுப்பு, பச்சை, நீலம், ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன்பது, பத்து, பெயர், அம்மா, அப்பா, தாத்தா, பாட்டி, தம்பி, தங்கை, அண்ணன், அக்கா, அத்தை, மாமா, சித்தி, சித்தப்பா, காகம், கோழி, ஆடு, முயல், நரி, வாத்து, பட்டம், தங்கம், பாசம், கல், மண், கிளி, பூனை , நாய் , அன்பு , கடவுள் , காடு, காலை , மாலை , நாடு, வேகம், ஏணி, மலர், அறிவு, பகல், இரவு, நாள்,நடு, தொடு, தோடு, விடு

Group 3 (3rd and 4th Grade)

In addition to words and letters in Group 2,

Dictation letters
த, தா, தி, தீ , து , தூ, தெ, தே, தை, தொ, தோ , தௌ
வ , வா , வி , வீ , வு , வூ , வெ, வே, வை , வொ, வோ, வௌ
ம, மா , மி, மீ , மு , மூ , மெ, மே, மை , மொ, மோ , மௌ

Dictation words
தமிழ், தாய்மொழி, ஆங்கிலம், வணக்கம், நன்றி, நலமா, மன்னிக்கவும், பிறந்தநாள், திருமணம், மரியாதை, இந்தியா, மக்கள், விழா, பண்டிகை, பொங்கல், தீபாவளி, மகிழ்ச்சி, துயரம்,வெட்கம், இஞ்சி, காளான், காய்கறி, சீத்தாப்பழம், கொய்யா, நுங்கு, சோளம், பச்சைமிளகாய், உருளைக்கிழங்கு, கத்தரிக்காய், வெங்காயம், தக்காளி, முருங்கைக்காய், மிளகாய், பாகற்காய், வாழைப்பழம், மாம்பழம், திராட்சைப்பழம்,அன்னாசிப்பழம், பலாப்பழம், ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி, புல்வெளி, பனித்துளி, விருந்து , வண்ணம், போர், பொய், சட்டை,
வானம், தோட்டம், விலங்கு, மாதுளம்பழம், வெண்ணெய், முகவரி, ஆத்திச்சூடி, குரங்கு, பணம், காளை மாடு, வாடி வாசல், பசு மாடு, ஜல்லிக்கட்டு

Group 4 (5th and 6th Grade)

In addition to words and letters in Group 2 and 3,
ச,சா,சி,சீ,சு,சூ,செ,சே,சை,சொ,சோ,சௌ

அன்பளிப்பு, வாழ்த்துக்கள், காசு, விலை, ரூபாய், சில்லறை, கையெழுத்து, அறுசுவை, வாழை இலை, வாழையிலை, தமிழ்நாடு,அமெரிக்கா, சாப்பாடு, பள்ளிக்கூடம், வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு, கிழக்கு, ஒட்டகச்சிவிங்கி, கடற்கரை, மெழுகுவர்த்தி, தொலைக்காட்சி, விளையாட்டு, பனிக்கட்டி, விண்கலம், கோலாகலம், அமைதி, கூட்டம், உண்மை, பணிவு, புயல் மழை, பனிப்புயல், திமிங்கலம், மின்சாரம், தோகை, புகழ், சுற்றுலா, நீர்வீழ்ச்சி, அருவி, உயிர் எழுத்துக்கள், தமிழ்ப் பள்ளி, இலக்கணம், இலங்கை, கூப்பிடு, புறப்படு, அச்சப்படு, ஏறு தழுவுதல்

Group 5 (7th and 8th Grade)

In addition to letters and words in Group 2, 3 and 4,
ட,டா,டி,டீ,டு,டூ,டெ,டே,டை,டொ,டோ,டௌ,ப,பா,பி,பீ,பு,பூ,பெ,பே,பை,பொ,போ,பௌ

குடிநீர், ரயில்நிலையம், பேருந்து, விமானநிலையம், கிராமம், மகளிர், ஆடவர், இட்லி, தோசை, பொங்கல், வடை, குழந்தை, இருபது, முப்பது, நாற்பது, ஐம்பது, அறுபது, எழுபது, எண்பது, தொண்ணூறு, நூறு, நாளிதழ், சுற்றுலா, உறவினர்கள், செந்தமிழ், குறிக்கோள்,ஒற்றுமை, மல்லிகை, தாமரை, வழிபாடு, சுறுசுறுப்பு, நன்கொடை , மரியாதை , தலைவர்கள், முந்திரிப்பருப்பு, எரிமலை, விவேகம், மின்னஞ்சல், பயிற்சி, வானவில், குறுந்தகவல், மெய் எழுத்துக்கள், தைப்பூசம், காமராஜர் / காமராசர், வைக்கம் வீரர், போராட்டம்.

One Simple sentence (with 3 words) from in Group 5 words list and from previous levels.

Tie breaker – Forming a meaningful sentence using a word dictated by the examiner from Group 5 words list or previous levels. That sentence should contain at least 3 words.

Group 6 (9th Grade and above)

In addition to letters and words in Group 2, 3, 4 and 5
ப,பா,பி,பீ,பு,பூ,பெ,பே,பை,பொ,போ,பௌ

தொலைக்காட்சி, தொலைபேசி, கணினி, மின்னணு, இணையம், மருத்துவமனை, மனிதர்கள், விலங்குகள், செடிகள், பறவைகள், ஓடியது, படிக்கிறான், விளையாடினார்கள், ஆராய்ச்சி, வான்வெளி, கோடைக்காலம், குளிர்காலம், வசந்தகாலம், இலையுதிர்காலம், நுழைவுச்சீட்டு, நகைச்சுவை, பொதுநலன், விழிப்புணர்வு, எதிர்காலம், கால்நடை, மாட்டுவண்டி, சிற்றுண்டி, அரசாங்கம், உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், கிரந்த எழுத்துக்கள், வாக்கியம், சொற்றொடர், ஜெயலலிதா, கருணாநிதி, சிறுகதை, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவக சிந்தாமணி, பத்துப்பாட்டு, கடவுச்சீட்டு, சந்தேகப்படாதே, செயல்பாடுகள், போராட்டக்களம்
Forming a meaningful sentence using words dictated by the examiner from Group 6 words list. That sentence should contain at least 5 words. (minimum two sentences shall be dictated).
Tie breakers in all groups except Group 1a &1b will be from words from the next Level. For example, for Group 3, tie breaker words will be taken from Group 4.

போட்டிகளில் வெற்றிபெற வாழ்த்துகிறோம்!

 • OUR GALLERIES

  photo_icon
 • videos_icon
 • Sangamam Nov 2017

  Sangamam November 2017
 • Calendar

  << Jul 2018 >>
  MTWTFSS
  25 26 27 28 29 30 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 1 2 3 4 5
 • News

 • Our Newsletter


  Email Marketing by VerticalResponse
  • Our Program Sponsor

   8K Radio

   8K Radio - Download Now

  • DONATE US

   donate_us